Quy hoạch

Khu du lịch dịch vụ Yến Thanh

Khu du lịch dịch vụ Yến Thanh

Tháng 11 - 2016
Khu vực Móc Cua  - Tiểu khu Hùng Sơn - Thị trấn Cát Bà - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Quy hoạch
Điểm Du Lịch Sinh Thái Tại Khu Vực Man Tây Vịnh Đồng Hồ

Điểm Du Lịch Sinh Thái Tại Khu Vực Man Tây Vịnh Đồng Hồ

Tháng 11 - 2016
Thị Trấn Cát Bà - Huyện Cát Hải - Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Quy hoạch
Trường Mầm Non 3-2 Cơ Sở 2

Trường Mầm Non 3-2 Cơ Sở 2

Tháng 11 - 2016
Thị Trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Quy hoạch
Trường tiểu học Tiền An

Trường tiểu học Tiền An

Tháng 11 - 2016
Xã Tiền An - Huyện Yên Hưng - Quảng Ninh
Thiết kế kiến trúc - Quy hoạch