Nhà ở dân dụng

Nhà lô phố ông Vinh (4,2 x 18,6)

Nhà lô phố ông Vinh (4,2 x 18,6)

Tháng 11 - 2016
Thôn Đại Từ - Phường Đại KIm - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà lô phố ông Chiến (4,1 x 14,8)

Nhà lô phố ông Chiến (4,1 x 14,8)

Tháng 11 - 2016
Số 123 Bạch Đằng - Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà lô phố ông Chính (6 x 18,3)

Nhà lô phố ông Chính (6 x 18,3)

Tháng 11 - 2016
Thủy Nguyên - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà lô phố ông Chung (6,8 x 21,6)

Nhà lô phố ông Chung (6,8 x 21,6)

Tháng 11 - 2016
Số 44 Chùa Hàng - Lê Chân - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà Ở Gia Đình (15x7)

Nhà Ở Gia Đình (15x7)

Tháng 11 - 2016
Khu đô thị mới ngã 5 - Sân bay Cát Bi - Phường Đông Khê - Q Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà Ở Gia Đình (13x7)

Nhà Ở Gia Đình (13x7)

Tháng 11 - 2016
Xã Trân Châu - Huyện Cát Hải - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà Ở Gia Đình

Nhà Ở Gia Đình

Tháng 11 - 2016
Xã Quốc Tuấn - Huyện An Dương -  TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà Ở Gia Đình Ông Cương (6x7.1)

Nhà Ở Gia Đình Ông Cương (6x7.1)

Tháng 11 - 2016
P.Lương Khánh Thiện - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Nhà ở dân dụng
Nhà công vụ 3 tầng UBND huyện Cát Hải

Nhà công vụ 3 tầng UBND huyện Cát Hải

Tháng 11 - 2016
Thị trấn Cát Bà - TP Hải Phòng
Thiết kế kiến trúc - Quy hoạch - Nhà ở dân dụng